Aanpak

Onze aanpak is helder, nuchter, praktisch en gericht op he opbouwen van zelfvertrouwen. We richten ons op het ontdekken van mogelijkheden, kwaliteiten en het aanleren van vaardigheden om ontwikkeling te stimuleren, met als doel om deze positieve verandering blijvend te laten zijn.

Door met een andere blik naar dezelfde situatie te kijken, ontstaat er een nieuw toekomstperspectief." - Emiel van Doorn

Kennismaking
U en uw kind worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek in onze praktijk, waarbij u Mediërend Leren® zelf kunt ervaren. Bij besluit tot begeleiding volgt een intakegesprek, waarbij zowel het kind als de ouder(s) aanwezig zijn. Volledige openheid en eerlijkheid zijn cruciaal voor effectieve resultaten, dus de betrokkenheid van ouders tijdens de sessies is essentieel.

Tijdsduur
Geen vast traject, elk kind en hulpvraag is uniek. In samenspraak met het kind en de ouders wordt een plan opgesteld met duidelijke doelen. Elke sessie duurt 50 minuten begeleiding en 10 minuten administratie.

Belangrijk
Begeleiding kan plaatsvinden tijdens schooluren, met samenwerking en afstemming tussen school, gezin en De Interactie voor maximaal resultaat. 

Wij zijn aangesloten bij FLOW Cooperatie en worden vergoed in de gemeente Zeewolde, Harderwijk, Ermelo en Nunspeet.
Daarnaast is vergoeding op PGB basis mogelijk.

Gebruikte materialen
We maken gebruik van IVP-materiaal (Instrumenteel Verrijkingsprogramma) en diverse spellen (Smart Games, Thinkfun, 999 Games) om cognitieve functies te trainen.

Terug naar boven